Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Stavebné bytové družstvo LEVOČA

„komplexné služby v oblasti  správy a  údržby domov a bytov,  a v oblasti meracej a regulačnej techniky “

 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr., vložka číslo: 1330/V

Novoveská cesta 37,  054 01   L  e  v  o  č  a

'  053 / 4513683, 0903 248 839 – ústredňa SBD, 0903 601 021 – riaditeľ SBD
0903 648 296 - pohotvosť údržba, 0914 213 983 - technický úsek

 

Vitajte na stránke SBD Levoča

 


 

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO LEVOČA, Novoveská cesta 37, 054 01 LEVOČA

           IČO 00594523, Obch. reg. Okr. súdu Košice I, Oddiel Dr, Vložka č.1330/V


č.k.  251 /2020                                                                     V Levoči, 22. mája 2020             


Podľa  Opatrenia  Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/4083/2020 z 19.05.2020 je kancelária správcu domov    


                                 od 22.05.2020

           O T V O R E N Á

s podmienkami:
1. Do kancelárie správcu má zakázaný vstup osoba,  ktorá
    - má zvýšenú telesnú teplotu, kašle, kýcha,
    - bola pozitívne testovaná na nový koronavírus  a onemocnenie   
      COVID – 19,
    - ktorá je v povinnej karanténe, v súvislosti s rizikom spôsobeným
       koronavírusom,
    - ktorá sa za posledných 21 dní vrátila na územie Slovenskej
      republiky z krajiny s výskytom koronavírusu,

2. V priestoroch kancelárie správcu bude v jednom okamihu len jedna   
    osoba. Toto sa nevzťahuje na deti. Pobyt v kancelárii je možný len
    s ochranným rúškom a pri vstupe je nutná dezinfekcia rúk
    dezinfekčným prostriedkom.
3. Pred vstupom do kancelárie správcu musia osoby medzi sebou
    udržiavať odstupy minimálne 2 metre.  


                                                             Ing. Ján Lisoň
                                                             riaditeľ družstvaStavebné bytové družstvo Levoča vzniklo 3.7.1990 a v súčasnosti k 1
.1.2020 vykonáva správu 1405 bytov a 2 nebytové priestory z toho:

- 56 bytov a 1 nebytový priestor, ktoré prešli pod správu SBD od iných správcov

- 114 bytov vo vlastníctve družstva

- 947 bytov prevedených do osobného vlastníctva členom družstva z majetku družstva a 1 nebytový priestor

- 53 bytov v osobnom vlastníctve,ktoré prešli pod správu SBD  z Bytového podniku mesta Levoča a BD Spišská Nová Ves

- 24 bytov v  Spoločenstve vlastníkov bytov „DIAMANT“ Pri Prameni 13,14,15,Levoča

- 32 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov „STRELÍCIA“Francisciho 19,  Levoča

- 50 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov Pod Vinicou 53,54,55, Levoča

- 34 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov „AMETYST“ Pri Prameni 1, 2, Levoča  

- 17 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov „Lučanka“ Štúrová 5, Spišské Podhradie

- 24 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov „Kremeň“ Pri prameni 19,20,21, Levoča

- 12 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov Rozvoj 10-11, sídlo Rozvoj č. 11, Levoča

- 12 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Bytový dom 681/1,2, ulica Športovcov", ulica Športovcov č. 681/1,2 v Levoči

-  9 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Komenského 50", sídlo Komenského 50 v Spišskom Podhradí

-  8 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Májová 9", sídlo Májová 9 v Spišskom Podhradí

- 24 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Májová 46", sídlo Májová 46 v Spišskom Podhradí

- 12 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Májová 44" v Spišskom Podhradí
- 24 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "ZAFÍR", Pri prameni č. 31, 32, 33 v Levoči

Cieľom tejto prezentácie je poskytnúť návštevníkom základné informácie o činnosti družstva, legislatívnom priestore

v ktorom sa družstvo a jeho činnosť nachádza, zjednodušiť prístup uživateľov bytov k informáciám týkajúcim sa bývania.

 


Emailové adresy: sbdlevoca@vmnet.sk  - hlavná adresa

                 sbdlevoca.riaditel@gmail.com - riaditeľ

                 sbdlevoca.ekonom@gmail.com - ekonómka

                 sbdlevoca.udrzba@gmail.com - údržba

 

Dátum aktualizácie web stránky: 24.06.2020

 

Web design: v.palocko@gmail.com

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca

Podmenu: Štruktúra družstva Ponuka služieb Tlacivá-žiadosti Dokumenty SBD Ochrana osob.udajov Stránkove hodiny Poplatky družstva Ponuka BYTY Aktuality Rekonštrucie