Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Stavebné bytové družstvo LEVOČA

„komplexné služby v oblasti  správy a  údržby domov a bytov,  a v oblasti meracej a regulačnej techniky “

 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr., vložka číslo: 1330/V

Novoveská cesta 37,  054 01   L  e  v  o  č  a

'  053 / 4513683, 0903 248 839 – ústredňa SBD, 0903 601 021 – riaditeľ SBD
0903 648 296 - pohotvosť údržba, 0914 213 983 - technický úsek

 

Vitajte na stránke SBD LevočaStavebné bytové družstvo Levoča vzniklo 3.7.1990 a v súčastnosti k 1.1.2024 vykonáva správu 1438 bytov
a 2 nebytové priestory, 7 garáži, z toho:
- 56 bytov a 1 nebytový priestor, ktoré prešli pod správu SBD od iných správcov

- 114 bytov vo vlastníctve družstva

- 941 bytov prevedených do osobného vlastníctva členom družstva z majetku družstva a 1 nebytový priestor

- 53 bytov v osobnom vlastníctve,ktoré prešli pod správu SBD  z Bytového podniku mesta Levoča a BD Spišská Nová Ves

- 24 bytov v  Spoločenstve vlastníkov bytov „DIAMANT“ Pri Prameni 13,14,15,Levoča

- 32 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov „STRELÍCIA“Francisciho 19,  Levoča

- 50 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov Pod Vinicou 53,54,55, Levoča

- 34 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov „AMETYST“ Pri Prameni 1, 2, Levoča  

- 17 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov „Lučanka“ Štúrová 5, Spišské Podhradie

- 24 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov „Kremeň“ Pri prameni 19,20,21, Levoča

- 12 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov Rozvoj 10-11, sídlo Rozvoj č. 11, Levoča

- 12 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Bytový dom 681/1,2, ulica Športovcov", ulica Športovcov č. 681/1,2 v Levoči

-  9 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Komenského 50", sídlo Komenského 50 v Spišskom Podhradí

-  8 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Májová 9", sídlo Májová 9 v Spišskom Podhradí

- 24 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Májová 46", sídlo Májová 46 v Spišskom Podhradí

- 12 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Májová 44" v Spišskom Podhradí
- 24 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "ZAFÍR", Pri prameni č. 31, 32, 33 v Levoči

- 24 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "ROZVOJ 14,15", v Levoči
- 7 garáží v Spoločenstve vlastníkov bytov "ROZVOJ 14,15", v Levoči

- 6 bytov v Spoločenstve vlastníkov bytov "Klčov 46" v Klčove

Cieľom tejto prezentácie je poskytnúť návštevníkom základné informácie o činnosti družstva, legislatívnom priestore

v ktorom sa družstvo a jeho činnosť nachádza, zjednodušiť prístup uživateľov bytov k informáciám týkajúcim sa bývania.

                                                  


                  
    I N Z E R Á T

Stavebné bytové družstvo Levoča ponúka na prenájom kancelársky priestor
s rozmermi 3,20x3,70 m2, so samostatným vchodom, sociálnym zariadením
a parkoviskom. Bližšie informácie v sídle SBD Levoča, el. číslo 0903601021.


Emailové adresy: sbdlevoca@vmnet.sk  - hlavná adresa

                 sbdlevoca.riaditel@gmail.com - riaditeľ

                 sbdlevoca.ekonom@gmail.com - ekonómka

                 sbdlevoca.udrzba@gmail.com - údržba

 

Dátum aktualizácie web stránky: 05.04.2024

Web design: v.palocko@gmail.com

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca

Podmenu: Štruktúra družstva Ponuka služieb Tlacivá-žiadosti Dokumenty SBD Ochrana osob.udajov Stránkove hodiny Poplatky družstva Ponuka BYTY Aktuality Rekonštrucie