Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.

Stavebné bytové družstvo LEVOČA

„komplexné služby v oblasti  správy a  údržby domov a bytov,  a v oblasti meracej a regulačnej techniky “

 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr., vložka číslo: 1330/V

Novoveská cesta 37,  054 01   L  e  v  o  č  a

'  053 / 4513683 – ústredňa SBD, 053 / 4513486 – riaditeľ SBD

 

Emailová adresa: sbdlevoca@vmnet.sk

 

Pre pokračovanie vyber z ponuky

 

V zmysle zákona č. 182/1993 – o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinného od 1.10.2014 zverejňujeme:

"Postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri iných činnostiach spojených so správou domu.", schváleného predstavenstvom SBD Levoča na zasadnutí predstavenstva uznesením č. 29 z 28.10.2014. Viď záložka vľavo "POSTUP".

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD

Predchádzajúca strana: Tlacivá-žiadosti Nasledujúca strana: Ochrana osob.udajov

Podmenu: Stanovy družstva Domový poriadok Volebný poriadok Zákon o vlastn.bytov Postup pri obstaráva Prehlas. kandidáta Reklamacny poriadok Zmluva o vyk.správy Zhromaždenia deleg.