Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Štruktúra družstva

Predstavenstvo
Kontrolná komisia
Pracovníci

 

PREDSTAVENSTVO SBD LEVOČA

 

Bajla Gabriel - predseda

Bytom: Francisciho 39, Levoča

Kováč Jaroslav - podpredseda

Bytom: Francisciho 15, Levoča

Kovalík Ľuboš - podpredseda

Bytom: Francisciho 31, Levoča

Antal Peter - člen

Bytom: Francisciho 17, Levoča

Ing. Plačko Ondrej - člen              

Bytom: Pri prameni 11, Levoča

Ing. Stoličný Ivan - člen              

Bytom: Francisciho 7, Levoča
Žilt Miroslav, Mgr. - člen

Bytom: Czauczika 3, Levoča

 

 

Poštová adresa pre predstavenstvo:

Stavebné bytové družstvo Levoča

PREDSTAVENSTVO 

Novoveská cesta 37

054 01 Levoča

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Štruktúra družstva-Predstavenstvo

Nasledujúca strana: Kontrolná komisia