Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Aktuality

Informácia

 

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO LEVOČA, Novoveská cesta 37, 054 01 LEVOČA

IČO 00594523, Obch. reg. Okr. súdu Košice I, Oddiel Dr, Vložka č.1330/V
                  
V ý z v a

SBD Levoča vyzýva vlastníkov a nájomníkov bytov, aby vykonali oznámenie bankového spojenia na úhradu preplatku z vyúčtovania nákladov na služby spojené s užívaním bytu.

Číslo účtu oznámiť v tvare IBAN.

Tlačivo je prístupné v sekcii Tlačivá-žiadosti.

                                                                        Ing. Ján  Džugan v.r.

                                                                        riaditeľ družstva


 

O Z N A M

 

NASTAVENIE TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC

Po ukončení vykurovacej sezóny odporúčame užívateľom bytov termostatické hlavice na všetkých radiátoroch nastaviť na maximálnu hodnotu. V opačnom prípade dochádza k únave materiálu – pružiny, nachádzajúcej sa vo vnútri termohlavice a tým stráca na životnosti.

Pri začatí vykurovacej sezóny toto nastavenie umožní počas topnej skúšky dodávateľom tepla, odvzdušnenie celej vykurovacej sústavy a zároveň zistenie nedostatkov vo vykurovacej sústave bytového domu ešte pred samotnou vykurovacou sezónou.


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Aktuality-Informácia