Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Ponuka služieb

Výkon správy
Havarijná služba
Údržbárske práce

 

H a v a r i j n á   s l u ž b a

 

SBD Levoča ako vlastník a správca zabezpečuje havarijnú službu na rozvody vodovodné, kanalizačné, TÚV a ÚK v mimopracovnom čase v pracovných dňoch, sobotu, nedeľu a počas sviatkov.

Upozorňujeme, že za haváriu považujeme len tie prípady, keď porucha na rozvodoch ohrozuje prevádzku v časti domu, alebo hrozí škoda na majetku.

Pracovník havarijnej služby je povinný vykonať na zavolanie zásah takého charakteru, aby nevznikali ďalšie škody na majetku vlastníkov, resp. nájomníkov bytov.

 

Havarijnú službu SBD volajte výlučne na tel. č.

0903 648296

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Ponuka služieb-Havarijná služba

Predchádzajúca strana: Výkon správy Nasledujúca strana: Údržbárske práce