Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Štruktúra družstva

Predstavenstvo
Kontrolná komisia
Pracovníci

 

KONTROLNÁ KOMISIA

Dzurňáková Žofia – predseda

Bytom: Pri Prameni 11, Levoča          

Maľák Vladimír - člen

Bytom: Francisciho 22, Levoča

Novák Vladimír - člen

Bytom: Francisciho 33, Levoča

 

Poštová adresa pre kontrolnú komisiu:

Stavebné bytové družstvo Levoča

KONTROLNÁ KOMISIA

Novoveská cesta 37

054 01 Levoča

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Štruktúra družstva-Kontrolná komisia

Predchádzajúca strana: Predstavenstvo Nasledujúca strana: Pracovníci