Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Štruktúra družstva

Predstavenstvo
Kontrolná komisia
Pracovníci

 

PRACOVNÍCI SBD LEVOČA

 

Ing. Džugan Ján            – riaditeľ družstva

 

Úsek riaditeľa družstva

Puklušová Zuzana        – samostatný ekonóm, účtovníčka všeobecná učtáreň

Čujová Viera               – mzdová účtovníčka, pokladníčka, účtovníčka nájomného

 

Technický úsek

Ing. Džugan Ján        – vedúci technického úseku

Mydlárová Marcela     – vedúca údržby, skladníčka, vnútropodniková fakturácia,

Škotková Iveta            – prevody bytov do osobného vlastníctva, vedenie účtovníctva pre   

                           spoločenstvá vlastníkov bytov, evidencia pošty,

Paločko Vladimír         – správca počítačovej siete a databáz, zásobovanie, evidencia určených

                                      meradiel, rozdeľovanie nákladov na teplo UK,

Rušin Martin                – údržbár voda, ústredné kúrenie,

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Štruktúra družstva-Pracovníci

Predchádzajúca strana: Kontrolná komisia