Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Tlacivá-žiadosti

Prevod vlastníctva
Zmena poctu osôb
Oznam. o bank.ucte
Požiadavka na opravy

 

 

HLÁSENIE O ZMENE POČTU  BÝVAJÚCICH  OSOB

 

Bytový dom:.......................................adresa domu:..............................................

Č.bytu:.............

 

Vlastník-nájomník bytu.....................................................................................

 oznamuje, že v jeho byte došlo k  zmene počtu bývajúcich osôb od dňa

 ................................. a nastalo

zvýšenie - zníženie počtu osôb o .....................   Nový počet osôb ........................

Pribudli - ubudli tieto osoby:

Meno a priezvisko                                               Rod. pomer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznámené SBD Levoča dňa :  ........................   ...................................................

                                                                           podpis vlastníka-najomníka bytu

 

Zapísané do evidencie bývajúcich osôb od dňa: ........................

                                                                                ....................................................

                                                                                           podpis pracovníka


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Tlacivá-žiadosti-Zmena poctu osôb

Predchádzajúca strana: Prevod vlastníctva Nasledujúca strana: Oznam. o bank.ucte