Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Pivonia
Mramor
Zhromaždenia deleg.

 

 

Návrh "Zmluvy o výkone správy" pred schválením na schôdzach vlastníkov pre vybrané bytové domy:

 

 

Pre pokračovanie vyber z ponuky ...


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zmluva o vyk.správy

Predchádzajúca strana: Reklamacny poriadok Nasledujúca strana: Zhromaždenia deleg.

Podmenu: Pivonia Mramor