Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Stavebné bytové družstvo LEVOČA

„komplexné služby v oblasti  správy a  údržby domov a bytov,  a v oblasti meracej a regulačnej techniky “

 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr., vložka číslo: 1330/V

Novoveská cesta 37,  054 01   L  e  v  o  č  a

'  053 / 4513683 – ústredňa SBD, 053 / 4513486 – riaditeľ SBD

 

Emailová adresa: sbdlevoca@vmnet.sk

 

V tejto časti WEB stránky sú uverejnené jednotlivé zápisnice zo Zhromaždení delegátov Stavebného bytového družstva Levoča.

 

Všetky originály zápisníc, vrátane príloh uvedených v texte zápisnice sú prístupné k nahliadnutiu všetkým členom družstva v sídle družstva na ulici Novoveská 37, Levoča.

 

Pre pokračovanie vyber z ponuky


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.

Predchádzajúca strana: Zmluva o vyk.správy

Podmenu: Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023